• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

BIP

https://www.bip.gov.pl/

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTYTUTU GENETYKI I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka

NIP: 123-00-18-381

REGON: 000326196

RIN: RIN-V-32/98

BDO: 000449789

e-mail: sekretariat@igbzpan.pl

tel. +48 22 736-70-00

Osoba redagująca stronę podmiotową IGBZ PAN BIP:
Miłosz Szmajda; Tel: +48 227367013; e-mail: m.szmajda@igbzpan.pl

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

DYREKCJA

RADA NAUKOWA

STATUT

STRUKTURA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRACA

STUDIA DOKTORANCKIE

SZKOŁA DOKTORSKA

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

MAJĄTEK PUBLICZNY

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STRONY BIP