• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dominik Skiba, dr

Zainteresowania Badawcze

choroby układu krążenia, immunologia

 

Dorobek Naukowy

Autor 15 prac naukowych

ok. 150 cytowań

łączny impact factor ok. 40

rozdział w podręczniku do immunologii

 Index Hirscha – 6

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

  • Wykazanie po raz pierwszy, iż rozwój okołonaczyniowego stanu zapalnego poprzedza dysfunkcję naczyniową oraz stres oksydacyjny w aorcie na wczesnym etapie rozwoju miażdżycy u myszy ApoE-/-.
  • Udowodnienie, iż podanie mimetyku angiotensyny 1-7 zmniejsza powierzchnię blaszki miażdżycowej oraz stan zapalny okołonaczyniowy m.in. poprzez zmniejszenie ekspresji prozapalnych chemokin dla limfocytów T (RANTES) i monocytów (MCP-1) oraz poprzez zmniejszenie ilości krążących we krwi prozapalnych monocytów w mysim modelu miażdżycy.
  • Kierownik projektu w ramach programu Mobilność Plus dotyczącego charakteryzacji stanu zapalnego w nerce związanego z rozwojem nadciśnienia tętniczego. Realizacja projektu w Institute of Cardiovascular and Medical Sciences of University of Glasgow posiadającego status BHF Centre of Research Excellence in Vascular Science and Medicine.

 

Realizowane projekty badawcze

Kierownik projektu w ramach programu “Mobilność Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Temat projektu: Charakteryzacja stanu zapalnego w nerce w związku z nadciśnieniem tętniczym – znaczenie zmienności genu LNK. Miejsce realizacji: University of Glasgow. Czas realizacji: 2016-2018.

 

Kierownik projektu w program „Preludium” z Narodowego Centrum Nauki. Temat projektu: Mechanizmy przeciwmiażdżycowego działania stymulacji receptora Mas dla angiotensyny 1-7 w modelu doświadczalnym myszy z wyłączonym genem apoE. Miejsce realizacji: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czas realizacji: 2012-2014.

 

Udział w projekcie „Rola układu odpornościowego w mechanizmie nadciśnienia tętniczego oraz dysfunkcji naczyniowej – poszukiwania nowych strategii leczenia nadciśnienia” programu WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod przewodnictwem prof. Tomasza Guzika.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Wystąpienie na Festiwalu Nauki w Krakowie. Liczne wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. International Symposium on Atherosclerosis w Sydney, AHA High Blood Pressure Scientific Sessions w San Francisco. Staż naukowy w University of Manchester Institute of Biotechnology. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.

 

Wybrane publikacje i patenty

Skiba DS, Nosalski R, Mikolajczyk TP, Siedlinski M, Rios FJ, Montezano AC, et al. Anti-atherosclerotic effect of the angiotensin 1-7 mimetic AVE0991 is mediated by inhibition of perivascular and plaque inflammation in early atherosclerosis. Brit J Pharmacol. 2017; 174(22): 4055-69. IF 5,47

Guzik TJ, Skiba DS, Touyz RM, Harrison DG. The role of infiltrating immune cells in dysfunctional adipose tissue. Cardiovasc Res. 2017; 113(9): 1009-23. IF 5,88

Mikołajczyk T, Nosalski R, Skiba D, Maciąg J, Filip M, Justo-Junior A, Staszewska P, Domosud Z, Schramm-Luc A, Luc K, Maffia P, Graham D, Kiss A, Naruszewicz M, Guzik T. 1,2,3,4,6 penta-O-galloyl-β-D-glucose modulates perivascular inflammation and prevents vascular dysfunction in angiotensin II-induced hypertension. Brit J Pharmacol. 2019 In Press. IF 5,47

Mikolajczyk TP, Nosalski R, Szczepaniak P, Budzyn K, Osmenda G, Skiba D, et al. Role of chemokine RANTES in the regulation of perivascular inflammation, T-cell accumulation, and vascular dysfunction in hypertension. Faseb J. 2016; 30(5): 1987-99. IF 5,44

Mikołajczyk TP, Skiba D, Batko B, Krezelok M, Wilk G,  Osmenda G,  Pryjma JR,  Guzik, T.J. Characterization of the impairment of the uptake of apoptotic polymorphonuclear cells by monocyte subpopulations in systemic lupus erythematosus. Lupus 2014; 23(13): 1358-1369. IF 2,99​

Krakowian D, Skiba D, Kudelski A,  Pilawa B,  Ramos P,  Adamczyk J,  Pawłowska-Góral K. Application of EPR spectroscopy to the examination of pro-oxidant activity of coffee. Food Chemistry 2014; 151: 110-119. IF 4,88

 

Linki do profili i stron naukowych

https://www.researchgate.net/profile/Dominik_Skiba

https://loop.frontiersin.org/people/491969/