• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dr Hab. Tomasz Sakowski

Profesor PAN

 

Zainteresowania badawcze

genetyka, hodowla zwierząt, ekologiczna hodowla bydła, właściwości mleka i mięsa wołowego.

 

Dorobek naukowy

ok. 139 prac naukowych, 64 publikacji z listy JCR. Autor i współautor 11 książek i monografii. Indeks Hirscha (wg Scopus) 9 łączna liczba cytowań bez autocytowań: 244

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

1.Opracowanie metody przyżyciowej i poubojowej oceny użytkowości mięsnej bydła na podstawie komputerowej analizy obrazu ciała zwierzęcia oraz poubojowej oceny umięśnienia i otłuszczenia tuszy oraz przekroju MLD.
2.Współautor instrukcji wdrożeniowej dla poprawy wartości dietetycznej mleka wyprodukowanego w gospodarstwach niskonakładowych i ekologicznych dzięki modyfikacji składu runi pastwiskowej i łąkowej.
3.Po uzupełnieniu dawki pokarmowej krów, w okresie żywienia zimowego, dodatkiem makucha lnianego, dwukrotnie wzrosła zawartość witaminy A, β-karotenu, witamin E, K2 i D3 oraz TAS-u w mleku, co znacznie przybliżyło te wartości do ich poziomu z okresu żywienia pastwiskowego. W mleku krów suplementowanych zaobserwowano również istotne zmiany w ilości i jakości kuleczek tłuszczowych, co wpłynęło korzystnie na poprawę przydatności technologicznej mleka do produkcji serowarskiej.

 

Realizowane projekty badawcze

Wykonawca grantów międzynarodowych uzyskanych w ramach konkursów: 1.Core Organic Plus: “Towards preventive health management in native dual-purpose cattle adapted to organic pasture based production systems via novel breeding strategies based on novel trait recording” w latach 2015-2018 i 2.ERA NET Susan: Increasing productivity, resource efficiency and product quality to increase the economic competitiveness of forage and grazing based cattle production systems w latach 2017-2021. Kierownik podzadania w międzynarodowym grancie badawczym uzyskanym w ramach konkursu H2020-SFS-2016-2017 (Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains) pod tytułem: ”Genomic management Tools to Optimise Resilience and Efficiency” o akronimie: GenTORE realizowanym w latach 2017-2020.

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Przedstawiciel IFOAM EU w zespołach konsultacyjnych komisji rolnej UE: mięso wołowe, mięso wieprzowe. Ekspert z zakresu ekologicznej hodowli zwierząt w komisji MRiRW do spraw przyznawania grantów na badania naukowe w rolnictwie ekologicznym. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego skupiającego naukowców, firmy certyfikujące i organizacje zajmujące się tym działem rolnictwa. Odbył zagraniczne staże naukowe: w Niemczech (1985-1986), Francji (1993), Czechach (2013). Prowadzi szkolenia z zakresu hodowli bydła simentalskiego we współpracy z MODR z siedzibą w Płońsku oraz Austriackim Związkiem Hodowli Bydła Simentalskiego z siedzibą w Zwettl.

 

Wybrane publikacje i patenty

SAKOWSKI T., Kuczyńska B., Puppel K., Metera E., Słoniewski K., Barszczewski J., 2012 - Relationships between physiological indicators in blood, and their yield as well as chemical composition of milk obtained from organic dairy cows. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2012; 92: 2905–2912. IF 1.56
Puppel K., Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Sakowski T., Gołębiewski M., Kunowska-Slósarz M., Będziński A., Grodzkia H. 2014 – Effect of fish oil and linseed supplementation on the protein composition of milk from cows with different β-lactoglobulin phenotypes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2014; 94: 1253–1257, IF 1.56 Puppel K, Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Gołębiewski M., SAKOWSKI T., Kapusta A., Budziński A., Balcerak M., 2016: Effect of supplementation of cows diet with linseed and fish oil and different variants of ß–lactoglobulin on fatty acid composition and antioxidant capacity of milk. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2016; 96: 2240-2248, doi: 10.1002/jsfa.7341, (35 pkt., IF 1,889).
Średnicka-Tober D., Barański M., Seal C.J., Sanderson R., Benbrook C., Steinshamn H., Gromadzka-Ostrowska J., Rembiałkowska E., Skwarło-Sońta K., Eyre1 M., Cozzi G., Krogh Larsen M., Jordon T., Niggli U., Sakowski T., Calder P. C., Burdge G.C., Sotiraki S., Stefanakis A., Stergiadis S., Yolcu1 H., Chatzidimitriou E., Butler G., Stewart G., Leifert C. 2016: Higher PUFA and n-3 PUFA, conjugated linoleic acid, α-tocopherol and iron, but lower iodine and selenium concentrations in organic milk: a systematic literature review and meta- and redundancy analyses. British Journal of Nutrition, 115(6), 1043-1060, Q1, 35pkt, IF 3.453, doi:10.1017/S0007114516000349
Średnicka-Tober D., Barański M., Seal C.J., Sanderson R., Benbrook C., Steinshamn H., Gromadzka-Ostrowska J., Rembiałkowska E., Skwarło-Sońta K., Eyre1 M., Cozzi G., Krogh Larsen M., Jordon T., Niggli U., Sakowski T., Calder P. C., Burdge G.C., Sotiraki S., Stefanakis A., Stergiadis S., Yolcu1 H., Chatzidimitriou E., Butler G., Stewart G., Leifert C. 2016: Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis. British Journal of Nutrition. 115(6), 994-1011, Q1, 35pkt, IF 3.453. doi:10.1017/S0007114515005073

 

Linki do profili i stron naukowych

https://www.scopus.com/cto2/main.uri?ctoId=CTODS_822029780&authors=6602946690&origin=AuthorNamesList