• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

dr Katarzyna Filimonow

Zainteresowania badawcze

Przedimplantacyjny rozwój zarodka ssaka, przemiana nabłonkowo-mezenchymalna

Opis badań

Różnicowanie pierwszych zarodkowych linii komórkowych: epiblastu, pierwotnej endodermy (hypoblastu) oraz trofektodermy. Przemiana nabłonkowo mezenchymalna (EMT, ang. epithelial-mesenchymal transition) w rozwoju zarodkowym.

Realizowane projekty badawcze
1. Wykonawca grantu Sonata Bis 2017/26/E/NZ3/01205. 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

 • Członkini BSDB (British Society of Developmental Biology) od 2012;
 • Członkini VSDB (Visegrad Society of Developmental Biology) od 2019;
 • Wolontariusz na konferencji “Parnas Conference” (Warszawa, 2011);
 • Wolontariusz na konferencji “Polish Scientific Network Conference” (Warszawa, 2015);
 • Członkini Komitetu Organizacyjnego konferencji “Mammalian Embryology Conference (Warszawa, 2013);
 • Członkini Komitetu Organizacyjnego konferencji „From oocyte to Embryo”, Jastrzębiec 2019; 
 • Członkini wyprawy Sørkapp Marine Litter Cleanup, Svalbard 2020: http://forscience.pl/czworo-wspanialych-czyli-zespol-terenowy-w-nowej-odslonie/

Wybrane publikacje i patenty

Filimonow K., Saiz N., Suwinska A., Wyszomirski T., Grabarek J.B., Ferretti E., Plusa B., Maleszewski M. (2018)  No evidence of involvement of E-Cadherin in cell fate specification and separation of Epi and PrE in mouse blastocyst.

Wigger M.1, Switon K. 1, Filimonow K.1, Plusa B., Maleszewski M., Suwinska A. (2017) Plasticity of the inner cell mass in mouse blastocyst is resctricted by the activity of FGF/MAPK pathway. Sci Rep, Nov 9;(7):15136

Krupa M., Mazur E., Szczepańska K., Filimonow K., Maleszewski M., Suwińska A. (2014) Allocation of inner cells to epiblast vs primitive endoderm in the mouse embryo is biased but not determined by the round of asymmetric divisions (8→16- and 16→32-cells) Dev Biol, 385:136-48.

Filimonow K. (2013) Transgenic animals, chapter in “Use and pathology of laboratory animals” ed. by Józef Szarek, Magdalena Szweda and Emilia Strzyżewska (University of Warmia and Mazury Press.

Filimonow K., Krupa M., Suwińska A. (2013) The first developmental decisions – cell differentiation in preimplantation mouse embryo, Postepy Biochem. 59 (2):131 – 43. Review Polish. KF and MK contributed equally to this work

Filimonow K., Wawrzyniak M., Maleszewski M., Kaczmarek L. (2010) Obtaining transgenic mouse with tetracyclin reversed transactivator under control of the EF1 alpha promoter by microinjection of DNA in higher than standard concentration into pronucleus. Transgenic Research. Meeting abstract 19(2):328.

Linki do profili i stron naukowych

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55904538500