• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Dr Piotr Poznański

Zainteresowania badawcze:

Uzależnienia, neurobiologia, nauki o zdrowiu, genetyka molekularna, zachowanie się zwierząt

Dorobek naukowy:

8 prac naukowych w tym: 5 oryginalnych prac z listy JCR, 1 publikacja przeglądowa w czasopiśmie z listy A, 1 publikacja przeglądowa w czasopiśmie z listy B oraz 1 publikacja w Annual Reports wydawanym przez Polską Akademię Nauk.

Współautor 3 doniesień na międzynarodowych konferencjach.

Cytowania – 12 (Scopus, stan na dzień 10 luty 2020)

Indeks Hirscha – 2 (Scopus, stan na dzień 10 luty 2020)

Wybrane osiągnięcia naukowe:

 1. Wykazanie niespecyficznego efektu naloksonu na spożycie etanolu
  w warunkach hiperaktywności układu opioidowego
 2. Udowodnienie istotnej roli bariery krew-mózg w patogenezie uzależnienia od alkoholu
 3. Określenie mechanizmu odpowiadającego za obniżenie spożycia etanolu po indukcji łagodnego urazu ośrodkowego układu nerwowego
 4. Uhonorowany nagrodą zespołową Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w 2018 roku za cykl publikacji
 5. Uhonorowany nagrodą II stopnia JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku za wyjaśnienie niespecyficznego efektu naloksonu na spożycie etanolu w warunkach nadaktywności układu opioidowego
 6. I oraz II miejsce na IV Międzynarodowym Forum Medycyny Spersonalizowanej w konkursie na najlepsze publikacje naukowe z dziedziny medycyny lub biologii medycznej

Realizowane projekty badawcze:

 • Wykonawca w projekcie KRN/MARSAC/2015/01: „Aktywność układu opioidowego w patogenezie i terapii chorób zapalnych przewodu pokarmowego u myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres”, 2015-2018
 • Wykonawca w projekcie KNOW/2015/CB/PRO1/40: „Udział bariery krew-mózg w patogenezie uzależnienia od alkoholu w modelu linii myszy o wysokiej i niskiej wrażliwości na stres”, 2016-2019

 

Wybrane publikacje:

   • Anna Leśniak, Diana Chmielewska, PIOTR POZNAŃSKI, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Joanna Strzemecka, Mariusz Sacharczuk: Divergent Response to Cannabinoid Receptor Stimulation in High and Low Stress-Induced Analgesia Mouse Lines Is Associated with Differential G-Protein Activation, Neuroscience, 404: 246-258, 2019, doi: 10.1016/j.neuroscience.2019.02.015, IF=3.382
 • PIOTR POZNAŃSKI, Anna Leśniak, Michał Korostyński, Mariusz Sacharczuk: Ethanol consumption following mild traumatic brain injury is related to blood-brain barrier permeability, Addiction Biology, 1-8, 2018, doi: 10.1111/adb.12683, IF=5.578
 • PIOTR POZNAŃSKI, Anna Leśniak, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Joanna Strzemecka, Mariusz Sacharczuk: Bidirectional selection for high and low stress-induced analgesia affects G-protein activity, Neuropharamcology, 144: 37-42, 2018, IF=4.249
 • PIOTR POZNAŃSKI, Anna Leśniak, Michał Korostyński, Klaudia Szklarczyk, Marzena Łazarczyk, Piotr Religa, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Bogdan Sadowski, Mariusz Sacharczuk: Delta-opioid receptor antagonism leads to excessive ethanol consumption in mice with enhanced activity of the endogenous opioid system, Neuropharmacology, 118: 90-101, 2017, IF=5.012

Linki do profili i stron naukowych:

https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Poznanski2

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14034781000