• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Instrukcja Korzystania ze strony BIP

Instrukcja BIP

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk składa się z następujących elementów podstawowych tzw. Menu:

 1. Informacje Podstawowe
 2. Dyrekcja
 3. Rada Naukowa
 4. Statut
 5. Struktura
 6. Zamówienia Publiczne
 7. Praca
 8. Studia Doktoranckie
 9. Szkoła Doktorska
 10. Majątek Publiczny
 11. Klauzula Informacyjna RODO
 12. Instrukcja Korzystania ze strony BIP

Wyżej wymienione elementy umożliwiają poruszanie się po stronie, a także dostęp do informacji publicznych dot. Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

Aby uzyskać powyższe informacje należy „kliknąć” lewym przyciskiem myszy na wybraną nazwę pozycji w Menu.

Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk można skopiować lub wydrukować. 

Strona główna zawiera link www.bip.gov.pl, w formie logotypu  którego kliknięcie umożliwia połączenie się ze stroną główną BIP.

 

Strona podmiotowa Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk jest zgodna z:

a) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).