• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

MARZENA ŁAZARCZYK, DR

Zainteresowania badawcze

onkologia i immunoonkologia, rola układu opioidowego w patogenezie chorób

Dorobek naukowy

6 publikacji naukowych z listy JCR, liczba cytowań- 137, index Hirscha – 5. 

Publikacje:

Kurzejamska E, Sacharczuk M, Landázuri N, Kovtonyuk O, Lazarczyk M, Ananthaseshan S, Gaciong Z, Religa P. Effect of Chemokine (C-C Motif) Ligand 7 (CCL7) and Its Receptor (CCR2) Expression on Colorectal Cancer Behaviors. Int J Mol Sci. 2019 Feb 5;20(3). pii: E686.

IF=4.183

Poznanski P, Lesniak A, Korostynski M, Szklarczyk K, Lazarczyk M, Religa P, Bujalska-Zadrozny M, Sadowski B, Sacharczuk M. Delta-opioid receptor antagonism leads to excessive ethanol consumption in mice with enhanced activity of the endogenous opioid system. Neuropharmacology. 2017 May 15;118:90-101.

IF=4.367

Lazarczyk M, Matyja E, Lipkowski AW. A comparative study of morphine stimulation and biphalin inhibition of human glioblastoma T98G cell proliferation in vitro. Peptides. 2010 Aug;31(8):1606-12. IF=2.659

Szeliga M, Obara-Michlewska M, Matyja E, Łazarczyk M, Lobo C, Hilgier W, Alonso FJ, Márquez J, Albrecht J. Transfection with liver-type glutaminase cDNA alters gene expression and reduces survival, migration and proliferation of T98G glioma cells. Glia. 2009 Jul;57(9):1014-23.

IF=5.829

Łazarczyk M, Matyja E, Lipkowski A. Substance P and its receptors -- a potential target for novel medicines in malignant brain tumour therapies (mini-review). Folia Neuropathol. 2007;45(3):99-107. IF=1.16

Matyja E, Grajkowska W, Lazarczyk M, Marchel A, Czernicki T. Chordoid meningiomas of a different histopathological pattern: a report of two cases. Folia Neuropathol. 2006;44(1):34-41.

IF=1.16 

Linki do profili i stron naukowych

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22234860200