• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

mgr Rafał Skopek

Zainteresowania badawcze: biologia molekularna, biologia nowotworów, nauki o zdrowiu, epigenetyka

Dorobek naukowy: 2 prace naukowe

Realizowane projekty badawcze: 

Doktorant w projekcie NCN „Efekt epigenetyczny na aktywność terapeutyczną kwasu all-trans-retinowego w ostrej białaczce szpikowej”.

 

Wybrane publikacje:

1. Cybulska A., Kornacka A., Skopek R., Moskwa B. 2020. Trichinella britovi infection and muscle distribution in free-living martens (Martes spp.) from the Głęboki Bród Forest District, Poland. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.06.003

2. Cybulska A., Skopek R., Kornacka A., Popiołek M., Piróg A., Laskowski Z., Moskwa B. 2018. First detection of Trichinella pseudospiralis infection in raccoon (Procyon lotor) in Central Europe. Veterinary Parasitology.DOI: 10.1016/j.vetpar.2018.03.007

Linki do profili i stron naukowych: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54968619700#

https://orcid.org/0000-0002-8669-3359

linkedin.com/in/rafał-skopek-81387498