• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Prof. dr hab. Mariusz Pierzchała Profesor IGBZ PAN

Kierownik Zakładu Genomiki i Bioróżnorodności

 

Zainteresowania badawcze

biologia molekularna, genomika strukturalna i funkcjonalna, transkryptomika, proteomika, nutrigenomika, biologia systemowa, genetyka zwierząt - mapowanie genów (QTL),

 

Dorobek naukowy

ok. 230 prac naukowych, w tym 5 rozdziałów w książkach, 116 oryginalnych prac twórczych, w tym 69 z listy JCR, Łączna liczba cytowań ok. 770 indeks Hirscha 15.

 

Wybrane osiągnięcia naukowe

1. Pionierskie badania dotyczące mapowania genów wpływających na jakość tuszy świń w ramach „Polskiego Projektu Mapowania Genomu Świni” Polish Pig Genome Mapping Project 1999, oraz międzynarodowego projektu CT960902 “Identification and mapping of candidate genes for carcass and meat quality in   pig” – INCO-COPERNICUS – 2003,

2. Identyfikacja polimorfizmu genów kandydujących związanych z użytkowością świń”. 2005,

3. Opracowanie profili transkryptomicznych dla genów związanych z rozwojem tkanki mięśniowej u różnych ras świń 2009,

4. Identyfikacja biomarkerów cech jakości mięsa wieprzowego w oparciu o analizę ekspresji genów w ramach europejskiego projektu „Q-PorkChains” 2011.

5.Badania nutrigenomiczne - opracowanie profili transkryptomicznych związanych z suplementacją bioaktywnymi komponentami paszy WNKT w ramach projektu „Biożywność” 2014.

6. Badania modelowe dotyczące wpływu bioaktywnych komponentów diety na występowanie zaburzeń metabolicznych w tym deregulację metabolizmu wątroby prowadzących do rozwoju chorób cywilizacyjnych.

7. Analizy genomiczne i proteomiczne związane z rozwojem i progresją nowotworów wątroby i gruczołu mlekowego.

 

Realizowane projekty badawcze

Kierownik 6 projektów/zadań oraz wykonawca w 7 projektach naukowych w tym 4 projektów UE m.in.: 1) kierownik podzadania 3.4. w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ: Wykorzystanie metod molekularnych do weryfikacji genetycznego podłoża cech jakości mięsa wieprzowego, w realizacji, wykonawca podzadania 3.3. w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w latach 2010-2013; 2) wykonawca w projekcie: CT960902 “Identification and mapping of candidate genes for carcass and meat quality in   pig” – INCO-COPERNICUS (koordynowanego przez Uniwersytet Hohenheim - Niemcy) finansowanego z 5-PR UE. 3) współkoordynator badań w polskiej części projektu UE Q-PorkChains (FP6-036245-2) pt.: „Improving the quality of pork and pork products for the consumer: Development of innovative, integrated, and sustainable food production chains of high quality pork products matching consumer demands”4) kierownik projektu promotorskiego w ramach Konsorcjum Naukowe KNOW

„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”pt: Wpływ diety o różnicowanym poziomie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych – omega6/omega3 na metabolizm wątroby myszy – analizy proteomiczne 2016-2019. 5) koordynator badań realizowanych w ramach konsorcjum UP Lublin i IGBZ PAN - OPUS 18 NCN pt.: Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych. 2020-2024

 

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

Członek Zarządu Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk -Pro Scientia et Vita –2002-2006, 2) Członek Rady Hodowlanej „Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej -POLSUS" od 2009, 3) Członek Rady Naukowej IGiHZ PAN, w Jastrzębcu od 2011, 4) Członek Zespołu  Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2012-2013.

Działalność dydaktyczna: wykłady na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (od 1999) , SGGW (2010-2011), IGHZ PAN Jastrzębiec (cykliczne wykłady dla doktorantów) (2000-2017), wykłady dla hodowców trzody chlewnej w ramach kongresu EPSPA, Warszawa, 13.06.2007.

Współpraca miedzynarodowa m.in. z: Wageningen University - Holandia, Harvard Medical School -USA, BOKU –University - Austria, University of Hohenheim - Niemcy, Archus University - Dania

Organizator i koordynator warsztatów naukowych: Workshop on methods of gene expression measurement in animal breeding and quality of animal products w ramach „The Centre of Excellence (CoE) in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with consideration of Animal Welfare – ANIMBIOGEN in EU (FP7). W latach 2009–2012;

 

Wybrane publikacje i patenty

te Pas, M.F.W., Kruijt, L., PIERZCHALA, M., Crump, R.E., Boeren, S., Keuning, E., Hoving-Bolink, R., Hortos, M., Gispert, M., Arnau, J., Diestre, A., and Mulder, H.A. (2013) Identification of proteomic biomarkers in M. Longissimus dorsi as potential predictors of pork quality. Meat Science, 95(3): p. 679-687.

PIERZCHALA, M., Hoekman, A.J.W., Urbanski, P., Kruijt, L., Kristensen, L., Young, J.F., Oksbjerg, N., Goluch, D., and te-Pas, M.F.W. (2014) Validation of biomarkers for loin meat quality (M. longissimus) of pigs. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2014. (4): p. 258-70

Juszczuk-Kubiak, E., Bujko, K., Grześ, M., Cymer, M., Wicińska, K., Szostak, A., PIERZCHALA, M. (2016) Study of bovine Mef2B gene: The temporal-spatial expression patterns, polymorphism and association analysis with meat production traits. Journal of Animal Science, 94(11):4536-4548.

Szostak, A., Ogłuszka, M., Te Pas, M.F.W., Poławska, E., Urbański, P., Juszczuk-Kubiak, E., Blicharski, T., Pareek, C.S., Dunkelberger, J.R., Horbańczuk, J.O., PIERZCHALA, M. (2016) Effect of a diet enriched with omega-6 and omega-3 fatty acids on the pig liver transcriptome. Genes and Nutrition 11 (1) p. 1-17

Ogłuszka, M., Szostak, A., te Pas, M. F., Poławska, E., Urbański, P., Blicharski, T., Pareek C.S. Juszczuk-Kubiak E., Dunkelberger R., Horbańczuk J.O., PIERZCHALA, M. (2017). A porcine gluteus medius muscle genome-wide transcriptome analysis: dietary effects of omega-6 and omega-3 fatty acids on biological mechanisms. Genes & nutrition, 12(1), 4. DOI: 10.1186/s12263-017-0552-8

Pareek C.S., Błaszczyk P., Dziuba P., Czarnik U., Fraser L., Sobiech P., PIERZCHAŁA M., Feng Y., Kadarmideen H.N., Kumar D. (2017) Single nucleotide polymorphism discovery in bovine liver using RNA-seq technology. PLoS ONE 12: 2          e0172687       

Herosimczyk A., Lepczyński  A., Ożgo M., Barszcz M., Jaszczuk-Kubiak E., PIERZCHAŁA M., Tuśnio A., Skomiał J.(2017) Hepatic proteome changes induced by dietary supplementation with two levels of native chicory inulin in young pigs. Livestock Science 203:54-62

Ogłuszka M., Te Pas M.F.W., Poławska E., Nawrocka A., Stepanow K., PIERZCHAŁA M. (2020) Omega-3 alpha-linolenic fatty acid affects the level of telomere binding protein trf1 in porcine skeletal muscle. Animals 10(6): 1090 1 12

PIERZCHAŁA M., Pierzchała D., Ogłuszka M., Poławska E., Blicharski T., Roszczyk A., Nawrocka, A., Urbański P., Stepanow K., Ciepłoch A., Korwin-Kossakowska A., Te Pas M.F.W., Slaska B., Buszewska-Forajta M., Jaśkowski, J.M., Sachajko M., Herudzińska M., Jaśkowski B.M., Niżański, W., Fraser L., Czarnik U., Kadarmideen H.N., Pareek C.S. (2020) Identification of differentially expressed gene transcripts in porcine endometrium during early stages of pregnancy. Life 10: 5-68

Kowal, K., Tkaczyk A., Ząbek T., PIERZCHAŁA M., Ślaska, B. (2020) Comparative analysis of CpG sites and islands distributed in mitochondrial DNA of model organisms. Animals 10: 4-665

 

Linki do profili i stron naukowych:

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Pierzchala

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603710874