• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Przewody doktorskie

 Otwarcie przewodu doktorskiego: 28.02.2017

 • mgr Daria  Reczyńska - promotor prof. dr hab. Emilia Bagnicka, promotor pomocniczy dr Michał Czopowicz (SGGW - WMW)
 • mgr Karolina Rutkowska - promotor dr hab. Jolanta Oprządek, ko-promotor dr hab. Krzysztof Flisikowski (Niemcy)
 • mgr Piotr Poznanski - promotor dr hab. Mariusz Sacharczuk
 • mgr Maria Wypchło - promotor dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska, promotor pomocniczy dr Andrzej Bereznowski (SGGW - WMW)

 

 Otwarcie przewodu doktorskiego: 31.05.2017

 • mgr Katarzyna Barłowska promotor prof. dr hab. Jacek A. Modliński  promotor pomocniczy dr Anna Piliszek
 • mgr Aleksandra Ciepłoch - promotor dr hab. Mariusz Pierzchała, promotor pomocniczy dr Ewa Poławska (IGHZ PAN)
 • mgr Agata kokocińska- promotor prof. dr hab. Tadeusz Jezierski
 • mgr Grzegorz Grodkowski promotor dr hab. Tomasz Sakowski, promotor pomocniczy Kamila Puppel (SGGW)
 • mgr Michal Miller promotor prof. dr hab. Lech Zwierzchowski